Historisch

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Ledegem bestaat ondertussen meer dan 210 jaar en heeft een lange, rijke geschiedenis. Een erg nauwkeurige weergave hiervan kunnen we na al die jaren niet geven. In “De geschiedenis van Ledegem”, geschreven in 1921 door advocaat Jules Mussely en onderpastoor Joris Buysschaert, werd gelukkig wat meer informatie teruggevonden over het verleden van de harmonie. Van 1960 tot 2000 noteerde oud-dirigent wijlen André Vandevelde gedetailleerd alle activiteiten en optredens van de harmonie. Enkele mijlpalen uit ons bestaan vindt u hieronder terug.

 

Periode van 1804 tot 1959

Niemand weet precies hoe en wanneer de harmonie ontstaan is, maar het oudste bewijs gaat terug tot 1804. Onze harmonie zou ontstaan zijn uit de toneelvereniging “Sint Cathelijne Gilde”. Deze hield op te bestaan, maar het muzikaal gedeelte dat erbij hoorde, ging wel door.

De oudste medaille die nog bewaard wordt door de harmonie dateert van het jaar 1839.

In 1852 werd een vaandel geschonken door Dhr. Frederic Pollet, dit ter gelegenheid van zijn huwelijk met Henriette-Theresia Waignein. Dhr. Victor Pycke gaf in 1869 een nieuw vaandel ter gelegenheid van zijn benoeming tot notaris, burgemeester en voorzitter van de harmonie.

Op 19 juni 1910 werd een groot festival georganiseerd in Ledegem. Er werd op twee kiosken gemusiceerd, één in Ledegem en één in Rollegem-Kapelle. Heel wat korpsen kwamen hierop af. Toenmalig dirigent was Hector Vantieghem.

Tussen 1914 en 1918 werden geen activiteiten van de harmonie teruggevonden. Door de 1e Wereldoorlog lagen alle muzikale activiteiten stil.

Op 17 december 1921 werd door Koning Albert I de titel van Koninklijke Maatschappij toegekend. Vanaf dan kon de harmonie zich met trots “Koninklijke Harmonie” noemen.

In 1932 werd een Gildemuziek gesticht door Jules Bovyn. Dit zorgde voor een verbrokkeling van de Koninklijke Harmonie van Ledegem. Er bestonden een tijd lang twee korpsen naast elkaar: het Gildemuziek met dirigent Kamiel Vandorpe en de Harmonie Sint-Cecilia met dirigent Karel Descheemaeker. Het Gildemuziek bleek niet leefbaar en versmolt in 1945 terug met Sint-Cecilia.

 

Periode van 1960 tot 1979

In november 1960 nam voorzitter Achiel Delvae, samen met het voltallige bestuur, ontslag. Het nieuwe bestuur betekende een duidelijke verjonging. De nieuwe voorzitter werd Dr. Maurice Sandra. Daarnaast kreeg de harmonie een nieuwe dirigent, André Vandevelde.

De eerste kostumering van de Harmonie dateert van het jaar 1962. Voorheen werd opgetreden zonder uniform. In 1974 werd de kostumering vernieuwd.

In 1972, na 12 jaar trouwe dienst, nam André afscheid als dirigent. Dit werd in stijl gedaan met een afscheidsconcert. De fakkel werd overgenomen door Martin Vansteenkiste uit Roeselare. André bleef wel nog jarenlang bestuurslid en secretaris.

De Ceciliaviering van november 1973 stond in het teken van de viering van 60 jaar muzikant van Jules Ghesquière en Camille Messely.

In 1976 kreeg de harmonie zowel een nieuwe voorzitter als dirigent. De voorzitter werd Achiel Buyse, die Maurice Sandra verving. Martin Vansteenkiste nam ontslag als dirigent en het dirigeerstokje werd doorgespeeld aan Beselarenaar Willy Vandenabeele. Deze nam op zijn beurt ontslag in 1979.

Op 15 december 1979 werd Johan Vandevelde, zoon van André, officieel aangesteld als nieuwe dirigent. Na een aantal verschillende dirigenten op korte tijd, kon de harmonie nu rekenen op een vaste dirigent.

 

Periode van 1980 tot 2001

Een jaar na zijn aanstelling als dirigent van de harmonie stichtte Johan Vandevelde op 15 december 1980 een jeugdharmonie. Deze werd “Sonore” gedoopt en was bedoeld als opstap voor jonge muzikantjes. Ze konden er ‘de stiel’ leren en konden later gemakkelijker aansluiten bij de harmonie.

Op 25 januari 1981 trad Sonore voor de eerste keer naar buiten. Op het nieuwjaarsconcert van de harmonie kwamen ze een aantal nummers brengen.

In 1982 werd Luc Ghesquière voorzitter van de harmonie. Hij volgde Achiel Buyse op.

In 1984 vierde de harmonie haar 180-jarig bestaan. Het nieuwjaarsconcert werd het openingsconcert voor een muzikaal jaar vol activiteiten, zoals het opluisteren van een voetbalmatch KV Kortrijk - Club Brugge en een concert door het klarinetkwartet met Geert Acke, Christ Deneir, Hans Ghesquière en Kris Vuylsteke. Het weekend van 1, 2 en 3 juni 1984 was het feestweekend voor de harmonie. Dit weekend bestond uit een feest voor senioren met zanger Eddy Wally, showavond met vedette Rob de Nijs en een tentoonstelling over de geschiedenis van de harmonie. Het feestjaar werd afgesloten op 29 november 1984 met een concert van de Philharmonie van Antwerpen. 
In mei van 1984 werd het voorzitterschap van Luc Ghesquière overgedragen naar Roland Tack.  Hij zou maar liefst 26 jaar voorzitter blijven, tot 2010!

In 1991 werd voor het eerst gekozen voor een themaconcert. De rode draad doorheen het nieuwjaarsconcert werd “Mozart”. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zaal in een gepast kleedje te steken. Van dan af werden muziek met een thema én bijpassend decor onmisbare aspecten voor de Ledegemse concerten. Het is ondertussen een jarenlange traditie, die tot op heden behouden blijft. 
Het concert ging toen, in 1991, nog door in het Cultureel Centrum maar werd al snel verplaatst naar de zaal De Kring in de Hugo Verriestlaan. Een grotere zaal en … een groter podium om te versieren. Een overzicht van alle themaconcerten vindt u terug onder “themaconcerten”.

In augustus 1993 werd voor de allereerste keer een reis georganiseerd door en voor de jeugdharmonie Sonore. De jeugdharmonie bestond ondertussen al 13 jaar en bruiste als nooit tevoren. Met een volle autocar trokken ze voor tien dagen naar Lechtal in Oostenrijk. Gezien het grote succes van deze reis werd vanaf dan om de twee jaar een concertreis georganiseerd.

1994 was een feestjaar voor onze harmonie. We bestonden ondertussen 190 jaar en omdat alle redenen goed zijn om te feesten, werden het hele jaar door allerlei optredens en activiteiten georganiseerd. Een greep uit het uitgebreide aanbod van dat jaar: een optreden van het Klarinet-choir Walter Boeykens met Ledegemse solist Kris Vuylsteke, een Catch-gala, een culturele reis naar Praag en Streekbierenavond met “The Banjax” uit Engeland.

Datzelfde jaar op 2 oktober werd ook voor de eerste keer “Leeghem Rock” georganiseerd. Leeghem Rock bleek een succes te zijn en werd nog een tweede en derde keer georganiseerd. Telkens kwamen zowel groepen van eigen Ledegemse bodem (Absence of Mind, Tumbleweed) als andere Belgische groepen (De Mens, El Fish, The Boondocks, The Seatsniffers) aan bod.

In 1995 trok de jeugdharmonie Sonoré naar de Gorges du Tarn in Frankrijk. Alweer een geslaagde tiendaagse reis met concert.

In mei 1996 was het weer de beurt aan de harmonie om op reis te gaan. Het werd een vierdaagse culturele reis met bestemming Berlijn. Op 14 juli 1996 werd de misviering ter gelegenheid van de priesterwijding van muzikant Dirk Decuypere opgeluisterd. Dirk werd voor de gelegenheid thuis opgehaald en naar de kerk begeleid. Op het ceciliafeest op 23 november 1996 werd trombonist Michel Baekelandt gehuldigd voor zijn 50 jaar dienst als muzikant.

In augustus 1997 trok Sonore naar Italië voor hun tiendaagse concertreis.

De Ceciliaviering van 22 november 1997 stond vooral in het teken van de viering van André Vandevelde. Hij was ondertussen 50 jaar muzikant, dirigent, secretaris en bestuurslid van de harmonie en werd hiervoor thuis afgehaald en naar het gemeentehuis begeleid.

 

Periode van 2002 tot 2010

Na jarenlang trouwe dienst, nam Johan Vandevelde na het nieuwjaarsconcert van januari 2002 ontslag als dirigent van de harmonie. Geert Acke, een geboren en getogen Ledegemnaar, nam het van hem over en bleef vier jaar onze enthousiaste, gemotiveerde dirigent.

2004 was een heus feestjaar: de harmonie van Ledegem vierde haar 200e verjaardag! Dit werd, zoals het een muziekvereniging betaamt, muzikaal gevierd. Er werd een weekend vol activiteiten georganiseerd met op vrijdag optredens van bekende en minder bekende groepen (Two Russian Cowboys, Cream & Spices, de Nihilisten) en op zaterdag een Donnafuif.
Ons jaarlijks nieuwjaarsconcert kreeg voor de gelegenheid een extra feestelijk tintje en ging door in de sporthal van Ledegem. Raf van Brussel werd uitgenodigd om mee te zingen, een pianiste kwam ons vervoegen en voor het decor werd nog een tandje bijgestoken en werd het plafond vol sterren gehangen.
Daarnaast werd, op initiatief van dirigent Geert Acke, de musical ‘Oliver Twist’ opgevoerd in Cultureel Centrum “De Steiger” in Menen. Jeugdkoor Papageno van Geluwe zorgde voor de zang. Jeugdfilm- en theaterclub Jefi, eveneens van Geluwe, leverde acteurs en actrices. De muziek, geschreven door Yves Bondue, werd verzorgd door onze harmonie. Jo Noreille regisseerde het geheel. De drie voorstellingen waren nagenoeg volledig uitverkocht en waren een schot in de roos.

In 2005 was het de beurt aan jeugdharmonie Sonore om feest te vieren. Nog een heel stuk jonger dan de harmonie maar toch al het vieren waard: het 25-jarig bestaan.

Na jarenlang repeteren in het Cultureel Centrum van Ledegem kreeg de harmonie in 2005 haar eigen repetitielokaal. Dit was een heuglijk moment voor zowel de jeugdharmonie, trommelkorps als de harmonie.

In januari 2006 nam Geert Acke afscheid van de harmonie. Bert Soete nam de fakkel over.
Het Ceciliafeest van november 2006 was extra feestelijk want twee ‘anciens’ werden gevierd. Michel Baekelandt werd gedecoreerd voor zijn 60 jaar muzikant. Willy Verstraete werd voor zijn 50 jaar als muzikant thuis afgehaald met een limousine, begeleid door de harmonie natuurlijk.

Vanaf januari 2007 dirigeerde Bert Soete ook de jeugdharmonie Sonore en verving hij dus Johan Vandevelde.  Het motto van Bert was: musiceren en amuseren hand in hand laten gaan. Er werden dan ook regelmatig activiteiten, optreden of uitstappen georganiseerd. Het mooiste voorbeeld zijn de repetitiedagen of -weekends. 

In oktober 2007 namen we met de harmonie voor het eerst sinds lang terug deel aan een Vlamo-tornooi. Voor dirigent Bert een belangrijke graadmeter. Het repetitieweekend te Malmedy stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van het tornooi. We brachten het er erg goed vanaf en werden geklasseerd in Eerste Afdeling.

Het jaar 2008 was opnieuw erg druk. We startten met het Concerto d' Amore. Daarnaast werd er voor de tweede keer een optreden verzorgd, samen met andere verenigingen, ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunsten.

De banden met Malmedy werden aangescherpt. In juli 2008 kwam de plaatselijke harmonie Ledegem onveilig maken tijdens een verbroederingsweekend. Wij trokken, in oktober, op onze beurt naar Malmedy op repetitieweekend.

2009 ging van start met het concert Niet van de Poes. Dirigent Bert maakte het ons met andere woorden niet gemakkelijk. Een uitdagend programma! Een iets lichter én stoerder programma werd ingestudeerd voor de Week van de Amateurkunsten in mei. De Harmonie werkte hiervoor samen met Estrella, KWB-toneel, kunstkring en ... rockformatie Tumbleweed.

In oktober 2009 werd opnieuw deelgenomen aan het Vlamo-tornooi te Vichte. Ook hieraan was een repetitieweekend vooraf gegaan, in Waasmunster deze keer. We behaalden een mooie 84% in Ere-afdeling.
Traditiegetrouw werd in november 2009 de misviering ter gelegenheid van Cecilia opgeluisterd. Voor de eerste keer werd niet met de hele harmonie gemusiceerd. Bert stelde kwartetten samen.

Het concert van 2010 stond in het teken van Mythen en Sagen. We speelden voor de eerste keer in de vernieuwde zaal van De Kring. Een grote aanpassing qua akoestiek en decorbouw!

Verder betekende 2010 nog een aantal belangrijke evoluties. Na 26 jaar als voorzitter gaf Roland Tack in februari 2010 de fakkel door aan Bart Hanssens. Het trommelkorps kreeg een eigen naam. Op 2 april 2010 traden ze voor het eerst op onder de naam StyX.

Jeugdharmonie Sonore bestond dit jaar 30 jaar. Dit werd het hele jaar gevierd, met als hoogtepunt het feestweekend van 16 en 17 oktober 2010.

 

Periode van 2011 tem 2020

Het jaarlijks concert van 29 januari 2011 was een echt Belgisch concert. Belgische componisten, de saxofoon centraal, Vlaamse popmuziek, enz. Dit was meteen ook het laatste concert onder leiding van Bert Soete. Bert nam na het concert afscheid en gaf zijn dirigeerstokje door aan Tom Collier uit Torhout.

Omdat nieuwe, jonge muzikanten een harmonie levendig en in leven houden, startte de Harmonie in 2012 met de Blaas je rot-dag. De leerlingen van de lagere school worden uitgenodigd om kennis te maken met verschillende blaasinstrumenten, partituren, ritme, enz. Een geslaagde formule!

2014 was een feestjaar.  De harmonie bestond 210 jaar.  Het hele jaar door waren er extra activiteiten gepland.  Het hoogtepunt van het feestjaar was het concert met Paul Michiels, StyX en Vox Musica in april.  Een heel geslaagde samenwerking, zo bleek uit de positieve reacties van het publiek.  Jammergenoeg was dit het laatste concert met dirigent Tom Collier.  Vanaf mei 2014 nam Birger Brackez uit Staden het van hem over.  De muziekkennis van Birger was enorm.  Dit leverde een aantal mooie concerten op. 

In 2015 ging ons jaarlijks concert in januari voor de eerste keer door in de Link in Sint-Eloois-Winkel.  Dit in functie van de akoestiek maar ook omwille van het comfort voor ons publiek.  De Kring werd stilaan te klein en dus was een verhuis naar de Link én een tweede concert nodig.  Twee optredens in één weekend voor StyX en de Harmonie. 

In 2018 was er opnieuw een dirigentenwissel.  In trommelkorps StyX deze keer.  Arne Cools gaf, na 18 jaar tomeloze inzet, de fakkel door aan Christophe Lemiegre.  Arne bleef nog wel verder betrokken als supporter, lid en gelegenheidsdirigent van StyX.

In 2019 was het de beurt aan de Harmonie om een nieuwe dirigent te zoeken.  Birger Brackez verliet de harmonie om in Staden te dirigeren.  In zijn plaats kwam Jasmien Vandewalle.  De eerste vrouwelijke dirigente voor onze harmonie.  Bart Taillieu blies - letterlijk - het huisorkest, of beter "House Orkest", nieuw leven in.  Hij verzamelde een aantal enthousiaste, jonge muzikanten, toegankelijke muziek en startte met repetities. 

In 2020 dirigeerde haar eerste concert met onze harmonie, onder de titel 'Knights of Harmony'. In het jaar 2020 bestond onze jeugdharmonie Sonore maar liefst 40 jaar en dat zou in stijl gevierd worden.  De jeugdharmonie bloeit, onder dirigent Veronique Coene en voorzitter Ine Hanssens. Bart Hanssens en zijn dochter Ine zijn voorzitter van respectievelijk de harmonie en de jeugdharmonie. Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan zou Sonore op reis trekken met de muzikanten.  Het coronavirus, covid-19, gooide roet in het eten.  De reis werd geannuleerd.  

Ook voor de Harmonie en StyX had de coronacrisis een impact.  Alle repetities lagen stil vanaf 12 maart 2020 tot begin juli.  De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht: vanaf 1 juli mochten koren, harmonieën, enz. opstarten.  Op vrijdag 3 juli repeteerde de harmonie voor het eerst na lange tijd.  Ontsmetting in de aanslag, dirigente met 'face shield', ... Bijzonder!

Ondanks de strikte maatregelen, die trouw opgevolgd werden in de Harmonie, Sonore en StyX, moesten we voor een 2e keer onze repetities stop zetten. Deze keer werd er van november 2020 tem juni 2021 niet gerepeteerd. Het jaarlijkse Ceciliafeest en ons concert konden niet doorgaan.

PERIODE VAN 2021 TOT HEDEN

Het jaar 2021 werd nog steeds overschaduwd door Covid-19. Pas in juni konden we opnieuw starten met de repetities. Door de stijgende besmettingscijfers en de verstrenging van de maatregelen werd het Ceciliafeest voor de 2e keer op rij afgelast. Met een uitgebreide rondgang door de gemeente konden we toch nog vieren en op straat komen. Op 26 november besliste de regering opnieuw om repetities te verbieden. Voor een derde keer Coronastop in de Harmonie, StyX en Sonore. 

Pas op 1 mei 2022 konden we voor het eerst sinds lang terug optreden. De voorbije twee jaar gingen we weliswaar een tweetal keer marcheren. Een zittend concert was geleden van januari 2020.

 

Themaconcerten

1991 Mozartavond Johan Vandevelde
1992 Russische concertavond Johan Vandevelde
1993 Filmmuziek in concert Johan Vandevelde
1994 Feesteditie 190-jarig bestaan: Pop Johan Vandevelde
1995 Night of the Proms Johan Vandevelde
1996 Opera, operette en musical met Bart Johan Vandevelde
1997 Humor in de muziek Johan Vandevelde
1998 Spaanse muziek Johan Vandevelde
1999 Exotische concertavond Johan Vandevelde
2000 Alle tien raak - 10 jaar themaconcert Johan Vandevelde
2001 Jazz in Concert Johan Vandevelde
2002 Oorlog in Concert Johan Vandevelde
2003 Dans in Concert Geert Acke
2004 Jubileumconcert in de sporthal Geert Acke
2006 Citytrip in Concert Geert Acke
2006 Er was eens ... Sprookjes en legendes Geert Acke
2007 Volksmuziek in de wereld Bert Soete
2008 Concerto d' amore Bert Soete
2009 Niet van de Poes Bert Soete
2010 Mythen en Sagen Bert Soete
2011 Made in Belgium Bert Soete
2012 Disney in Concert Tom Collier
2013 Mix Max Tom Collier
2014 Night and Day Tom Collier
2015 American Concert Birger Brackez
2016 Tussen hemel en aarde Birger Brackez
2017 Allemaal beestjes Birger Brackez  
2018 Licht Birger Brackez  
2019 Risk Birger Brackez  
2020 Knights of Harmony Jasmien Vandewalle  
2021 geen concert wegens Covid-19    

 

 

 

Dirigenten

Vanhee Roeselare  
François Rédele Halewijn, FR  
Désiré Rédelé Halewijn, FR  
Pius Debrouwere Roeselare  
Jean Vandenweghe Ledegem  
Alidor Steenmeyer Rollegem-Kapelle  
M. Balmaeckers Ieper  
Gustave Wenes Ieper  
Hector Vantieghem Kortrijk  
Karel Descheemaeker Ledegem  
André Vandevelde Ledegem 1960 tot 1972
Martin Vansteenkiste Roeselare 1972 tot 1976
Willy Vandenabeele Beselare 1976 tot 1979
Johan Vandevelde Ledegem 1979 tot 2002
Geert Acke Ledegem 2002 tot 2006
Bert Soete Roeselare 2006 tot 2011
Tom Collier Torhout 2011 tot 2014
Birger Brackez Staden 2014 tot 2019
Jasmien Vandewalle Ieper 2019 tot heden