Blaas-je-rot dag

Het wordt stilaan een jaarlijkse gewoonte tijdens de Krokusvakantie: de Blaas-je-rot dag. Tijdens deze namiddag maken de leerlingen van 1e, 2e en 3e leerjaar kennis met allerhande muziekinstrumenten. Dit onder de kundige leiding van enkele muzikanten en leerkrachten van de muziekacademie.